Европейски регламент за защита личните данни на потребителите

 

Ние считаме гарантирането на правото на защита на личните данни за основен ангажимент на GiftSK, поради което ще използваме и вложим всички необходими средства и усилия, за да обработваме Вашите данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ . Тъй като един от основните принципи на тази правна рамка е прозрачността, ние сме изготвили настоящия документ, чрез който искаме да ви уведомим за начина, по който събираме, използваме, предаваме и защитаваме Вашите лични данни, когато Вие взаимодействате с нас във връзка с продукти и услуги, чрез нашия уебсайт .

Запазваме си правото периодично да актуализираме и изменяме настоящата Политика за поверителност, за да отразяваме всички изменения на начина, по който обработваме личните Ви данни или измененията на вашите законови изисквания. В случай на такива изменения, ние публикуваме изменената версия на Политиката за поверителност на нашия уебсайт и поради това, любезно ви молим периодично да проверявате съдържанието ѝ.

Кои сме ние и как да се свържете с нас?

GiftSK е Интернет магазин 

 

Кои категории лични данни обработваме ние

Ние събираме само данните необходими за осъществяване на он лаин покупка-телефон,адрес за доставка и емаил предоставен по ваше желание.Тези данни няма да бъдат предоставяни на 3ти лица и организации с изключение на случаите когато възникне проблем с плащане и доставка.

  1.  

Колко време пазим Вашите лични данни?

По правило, ние съхраняваме Вашите лични данни докато се осъществи сделка. Вие винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация 

На кого изпращаме Вашите лични данни?

доставчици на куриерски услуги;

  • доставчици на платежни/ банкови услуги;
  •  

Какви са Вашите права?

Общият регламент относно защитата на данните признава редица права във връзка с Вашите лични данни. Можете да поискате достъп до Вашите данни, корекцията на грешки в нашите файлове, и/или да повдигате възражения по отношение на обработването на Вашите лични данни. Можете също така да упражните правото си на подаване на жалба пред компетентния надзорен орган или до съда. В зависимост от случая, вие можете също така да разполагате с правото да поискате изтриване на Вашите лични данни, правото на ограничаване на обработването на Вашите данни и правото на преносимост на данните.

 

 

 

 

https://tyxo.com/dashboard