Декларация за поверителност

4. Политика на поверителност
 
4.1. Лични данни: Данните, които попълвате в процеса на поръчка се използват единствено, за да изпълним коректно доставката на поръчката Ви и да Ви информираме своевременно за всякакви промени в нейния статус. Тези данни не се използват по начин нарушаващ текущото законодателство на Република България. Вашите данни могат да бъдат предоставени на 3ти страни по смисъла на т.3 от Условията за плащане с цел отказано/ върнато плащане на доставена поръчка да бъде възстановено.
 
4.2. Кореспонденция: GiftSK си запазва правото да съхранява всякаква кореспонденция с Вас за неограничен период от време и да я използва както намери за добре, с цел да защити интересите си.
 
4.3. Данни за плащане: Данните на кредитната / дебитната Ви карта, които попълвате в процеса на плащане чрез PayPal, не се обработват, нито съхраняват на нашите сървъри. Тяхната сигурност се гарантира от PayPal и е съобразена с текущите PCI стандарти.

 4.4. Сигурност: Сигурността на информацията, която въвеждате на страниците на Е-цвете се гарантира . Данните за плащане, които попълвате на нашия сайт се предават до партниращата ни банка, където се обработват, без да бъдат обработвани или съхранявани на нашия сървър. GiftSK спазва стриктно PCI стандартите.

 
https://tyxo.com/dashboard https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/203691476